Regulamin Szkoły Pływania Sport Plus

 

1. Uczestnicy Szkoły pływania Sport Plus jak i opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania regulaminu naszej szkoły jak i pływalni NOSiR

 

2. Zajęcia trwają przez cały rok szkolny i dzielą się na dwa semestry – zimowy i letni. Dzieci zapisywane są na cały dany rok szkolny.  Podstawą do sprawdzenia kiedy odbywają się zajęcia w danym semestrze jest harmonogram dostępny na stronie www.sport-plus.com.pl (jak również na Facebook’u – Szkoła Pływania Sport Plus)- gdzie  pojawią się wszelkie informacje dotyczące  zajęć lub  awarii na basenach itp.

 

3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień i godzinę oraz zapoznanie rodzica z regulaminem Szkoły Pływania Sport Plus.

 

4. Lekcja pływania trwa 45 minut (lub 30 minut w przypadku zajęć na brodziku dla niemowląt i mniejszych dzieci). Zajęcia rozpoczynają się i kończą zbiórką całej grupy na płycie basenu. Pozostałe czynności wykonywane są przed lub po upływie czasu zajęć.

5. Zajęcia grupowe należy odwołać najpóźniej dzień przed zajęciami pisemnie sms lub e mail. W przypadku nie odwołania zajęć lub odwołania w dniu zajęć zajęcia przepadają i nie ma możliwości odrobienia ich.

 

6. Rezygnacja z zajęć, następuję przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca i musi być zgłoszona mailowo sport.plus@wp.pl lub sms (575 457 957 lub 508 097 449- nie może być zgłoszona tylko telefonicznie lub słownie) do biura szkoły pływania.

W rezygnacji należy wpisać imię i nazwisko dziecka, dzień i godzinę zajęć oraz od którego miesiąca rezygnują Państwo z zajęć. Brak przesłania rezygnacji powoduje naliczanie opłat za kolejne miesiące zajęć.

 

7. Zawieszenie zajęć- w przypadku dłuższej nieobecności niż 1 miesiąc należy zawiesić zajęcia od nowego miesiąca ( w taki sam sposób jak składa się rezygnację- mailowo lub sms), aby nie były naliczane opłaty za kolejny okres.

 

8. Odrabianie zajęć- zajęcia można odrobić w ciągu 2 tygodni od powrotu na zajęcia- jednak nie później niż w ciągu miesiąca od początku nieobecności na zajęciach. Zajęcia odrabiamy tylko w momencie gdy opłacony jest kolejny miesiąc zajęć. Nie ma możliwości odrabiania zajęć podczas swojej ustalonej godziny zajęć.

 

9. Uczestnicy nauki pływania są podzieleni na grupy maksymalnie 10 osobowe (wyjątkiem są zajęcia, w których uczestniczą dzieci odrabiające nieobecności – wtedy ilość dzieci może zwiększyć się do 12-13 os.) Podział w grupach następuje wg. klasyfikacji wiekowej oraz umiejętności dziecka. Utworzone grupy pozostają w tym samym składzie przez cały okres trwania zajęć. Grupa pracuje nad podnoszeniem swoich umiejętności i stopni z instruktorem. Wszelkie roszady i zmiany w grupie muszą być wcześniej zgłaszane do biura i konsultowane z właścicielem szkoły.

 

10. Na zajęciach dzieci powinny posiadać: stój kąpielowy, okularki, czepek.

 

11. Korzystanie z wszelkich urządzeń na terenie pływalni musi być zgodne z ich przeznaczeniem. Ponadto kategorycznie zabrania się:

- wchodzenia do wody i opuszczania pływalni bez pozwolenia instruktora

- biegania po śliskich i mokrych powierzchniach

- niezorganizowanych skoków do wody

- żucia gumy

 

12. Płatność za zajęcia należy uregulować do 1 dnia każdego miesiąca z góry np. za wrzesień do 1 września, za październik do 1 października ( sprawdzając z harmonogramem umieszczonym na stronie www.sport-plus.com.pl - ilość zajęć w danym miesiącu x kwota zajęć).

 

13. W przypadku braku płatności powyżej 5 dni instruktor ma prawo odmówić zajęć z danym dzieckiem.

 

14. Dzieci  powinny być na płycie basenu min. 5 min przed rozpoczęciem zajęć.

 

15. Wszelkie sprawy dotyczące odrabiania zajęć należy ustalać z właścicielem szkoły pływania P. Tomaszem Wichowskim (508 097 449). W gestii rodzica jest kontrolowanie ilości zajęć do odrobienia.

 

16. Zajęcia odbywają się w trybie grupowym i indywidualnym.

 

17. Rodzice mają prawo do konsultowania z instruktorami umiejętności pływackich swojego dziecka przed lub po zajęciach.

 

18. Sprawy organizacyjne można skonsultować od pon do pt w godz. 9.00-18.00 mailowo lub telefonicznie oraz przed lub po zajęciach.

 

19. Państwa dane osobowe będą przetwarzane Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)- klauzula dostępna na stronie www.sport-plus.com.pl zakładka RODO.

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy. SPORT-PLUS
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wpłaty za naukę pływania i obozy - PKO S.A. 

69 1240 3480 1111 0010 7261 2685

www.facebook.com/plywanieSPORTPLUS

KONTAKT

Adres

Sport Plus Tomasz Wichowski ,

ul. Jarzębinowa 3/68,

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 8261940367

508-097-449

sport.plus@wp.pl

TELEFON KONTAKTOWY

Tomasz Wichowski

E-MAIL

TELEFON KONTAKTOWY BIURO
PN-PT w godz. 09:00 - 18:00

575-457-957